Isang Tula Pa

Noong unang Pasko
na magkasama tayo,
Binigyan mo ako
ng isang munting kwaderno
dahil alam mong
gustong gusto kong magsulat.

Kaya kahit ganito,
isang pagsubok ang sa atin
ay dumating,
magsusulat pa rin ako.

Isang tula pa,
dahil ang mga pahina
ng munting libro na ito
ay para sa iyo.

Isang tula pa,
dahil may isa ka pang
kwadernong ibinigay
noong nakaraang
kaarawan ko.

Isang tula pa,
dahil naniniwala ako
na hindi ito ang iyong paglisan.

Isang tula pa,
Hanggang magbalik ka,
at isang tula pa,
Hanggang sabihin mo muli’ng,
“Mahal kita.”

Now

I was your art
You were my poetry
For awhile, we have to part
But I know this is just temporary.

Poison

image

She just wanted to think for herself,
To act like herself,
To be her real self…

But she was never allowed to.

Her neck was held
So tight she can’t breathe,
She can’t live.

She just exists.

Untamed

image
Candid shot by CELINE

She was the ocean that refused to be crossed,
The mountain that refused to be climbed,
The rose that refused to be held.

Dinner

And with every meal we share,
I just can’t help but stare
and be amazed
at how perfect
your imperfections
can be.

Thank you for tonight.