Hindi ako, dahil

Hindi ako susuko.
Hindi ako susuko dahil ang pagsuko ay pagtalikod sa lahat ng mga sinumpaang pangako;
Hindi ako susuko pagka’t sabi mo’y sabay nating haharapin ang umaga kahit na ito’y mahirap mabuo.

Hindi ako aalis.
Hindi ako aalis dahil ang pagalis ay paglayo sa pinangarap na bukas na hindi lumihis;
Hindi ako aalis pagka’t magkasama nating buburahin ang mapait na nakaraan at papalitan ito ng mga alaalang kaytamis.

Hindi ako bibitaw.
Hindi ako bibitaw dahil ang pagbitaw ay pagpatay ng gumagabay sa ating ilaw;
Hindi ako bibitaw pagka’t sa gabing madilim ay alam kong ikaw ang aking tanglaw.

Hindi ako susuko,
Hindi ako aalis,
Hindi ako bibitaw;
Sapagkat ako’y iyo,
Sa pagmamahal na kalabis-labis,
Ang init ng pusong maginaw.

Ang Huling Sulat

image
Imahe mula sa Google

Wala na ang ngiti sa iyong mga mata
Mula sa alaala ng ating huling pagkikita,
Hindi na nadama ang dating kislap
Sa iyong tinig nang huli tayong nag-usap;

Mapait man ang ating naging kahapon,
Kaydali man sa iyo na lahat ay itapon,
Pagpapatawad pa rin sa iyo’y ibibigay,
Salamat sa pagiging bahagi ng aking buhay;

Patawarin mo ako sa masasakit na salita,
Ibinibigay ko rin ang kapatawaran sa iyong masasakit na ginawa,
Hindi ko man maipangangako ang paglimot,
Kapayapaan sa ati’y hindi ko ipagdadamot;

Nais kong magpasalamat at ikaw ay lumisan,
Sapagkat ngayo’y naranasan ang tunay na kaligayahan,
Pag-ibig na sa iyo’y hindi nadama,
Pagmamahal na sa aki’y ipinagkaloob ng iba;

Salamat sa pagluha, ako ay tumibay,
Nakawala sa iyo’t nakahanap ng pagkalingang tunay;
At ngayon na ang puso ay higit na maligaya,
Buong tapat kong hinihiling ang iyong lubos na pagsaya.

Mga lumang likha sa
HISTRIONICDEITYPOETRY.BLOGSPOT.COM