Isang Tula Pa

Noong unang Pasko
na magkasama tayo,
Binigyan mo ako
ng isang munting kwaderno
dahil alam mong
gustong gusto kong magsulat.

Kaya kahit ganito,
isang pagsubok ang sa atin
ay dumating,
magsusulat pa rin ako.

Isang tula pa,
dahil ang mga pahina
ng munting libro na ito
ay para sa iyo.

Isang tula pa,
dahil may isa ka pang
kwadernong ibinigay
noong nakaraang
kaarawan ko.

Isang tula pa,
dahil naniniwala ako
na hindi ito ang iyong paglisan.

Isang tula pa,
Hanggang magbalik ka,
at isang tula pa,
Hanggang sabihin mo muli’ng,
“Mahal kita.”