Cages

bigstock-Hand-Of-A-Prisoner-53022619.jpg

And once again

I lock myself up

letting no one in,

closing the lights,

head spinning,

mind wandering;

Counting the days

when all the tears,

and all the fears

will leave my door

and will not mean anything

anymore.

 

Random ideas at 1 AM.

(Photo from Google)

Good Riddance

You told me
you’d always stay,
but now you’re nowhere
because you chose to leave.

This will be the last;
I have made you live forever
through my pages and pens
more than enough.

But no,
I wouldn’t ask myself
what you saw in her
that you didn’t see in me;
I know I’m worth it –
You are not.

Paalam

tumblr_nrl3vw0dps1s1jug6o1_1280.jpg

Umasa ako na maaari pang ayusin,
Dahil sabi mo, ika’y nariyan pa rin;
Ngunit nang ako’y mapuwing,
Ang katotohana’y lumabas din.

Ang sabi mo’y hindi pa panahon,
Pwedeng bukas tayo umahon,
Pwedeng makita ang araw pagtapos ng ambon,
Pwedeng kayaning malagpasan ang alon.

Ngunit walang katotohanan ang iyong mga sinabi,
Dahil ang totoo’y iba na bigla ang iyong katabi;
Ang mga halik mo’y para na sa ibang labi,
At hindi na para sa akin ang iyong mga ngiti.

Tunay ngang lalabas ang katotohanan,
Tatapakan ang lahat ng mga kasinungalingan;
Kaya ngayon, ako ay iyong hayaan,
Sapagkat nakuha ko na ang aking kalayaan.

Malaya na ako sa ginawa mong kwento,
Na hanggang sa huli’y inisip mo pa rin ang ikabubuti ko;
Malaya na ako sa isang katulad mo,
Na sinayang lamang ang tiwalang ibinigay ko.

Malaya na ako sa pagpapakatanga,
Malaya na ako sa kakarampot na pag-asa;
Hindi na rin ako magpapakalugmok pa,
Dahil hindi ka karapat-dapat sa aking mga luha.

Aanhin ko ang isang taong bumigay,
Sa tuksong sumisira ng lahat ng bagay;
Kaya ngayon, ako man sa’yo ay nasanay,
Ramdam kong di na kita kailangan sa aking buhay.

Paalam sa iyo, at salamat sa lahat,
Sa pagmamahal, na para sa iyo’y hindi naging sapat,
Sa pinagsamahang tamis, pait at alat,
Tandaan mo, inibig kita ng tapat.

Ngunit kung para sa iyo’y madali lang itong itapon,
Talikuran, ipalit sa iba ang kahapon,
Marahil ito na nga ang panahon,
Ang katapusan ng ating ngayon.

Photo from Google

Now

I was your art
You were my poetry
For awhile, we have to part
But I know this is just temporary.

Unending

image
Photo from Google

You are the other end of my rainbow,
The peak of the mountain I climb,
And all the beauty
That the galaxies possess;
You are every wonder,
Every awe,
Every euphoria,
And in a million goodbyes,
Yours is my
“Until we meet again.”