Hindi ako, dahil

Hindi ako susuko.
Hindi ako susuko dahil ang pagsuko ay pagtalikod sa lahat ng mga sinumpaang pangako;
Hindi ako susuko pagka’t sabi mo’y sabay nating haharapin ang umaga kahit na ito’y mahirap mabuo.

Hindi ako aalis.
Hindi ako aalis dahil ang pagalis ay paglayo sa pinangarap na bukas na hindi lumihis;
Hindi ako aalis pagka’t magkasama nating buburahin ang mapait na nakaraan at papalitan ito ng mga alaalang kaytamis.

Hindi ako bibitaw.
Hindi ako bibitaw dahil ang pagbitaw ay pagpatay ng gumagabay sa ating ilaw;
Hindi ako bibitaw pagka’t sa gabing madilim ay alam kong ikaw ang aking tanglaw.

Hindi ako susuko,
Hindi ako aalis,
Hindi ako bibitaw;
Sapagkat ako’y iyo,
Sa pagmamahal na kalabis-labis,
Ang init ng pusong maginaw.