Paalam

tumblr_nrl3vw0dps1s1jug6o1_1280.jpg

Umasa ako na maaari pang ayusin,
Dahil sabi mo, ika’y nariyan pa rin;
Ngunit nang ako’y mapuwing,
Ang katotohana’y lumabas din.

Ang sabi mo’y hindi pa panahon,
Pwedeng bukas tayo umahon,
Pwedeng makita ang araw pagtapos ng ambon,
Pwedeng kayaning malagpasan ang alon.

Ngunit walang katotohanan ang iyong mga sinabi,
Dahil ang totoo’y iba na bigla ang iyong katabi;
Ang mga halik mo’y para na sa ibang labi,
At hindi na para sa akin ang iyong mga ngiti.

Tunay ngang lalabas ang katotohanan,
Tatapakan ang lahat ng mga kasinungalingan;
Kaya ngayon, ako ay iyong hayaan,
Sapagkat nakuha ko na ang aking kalayaan.

Malaya na ako sa ginawa mong kwento,
Na hanggang sa huli’y inisip mo pa rin ang ikabubuti ko;
Malaya na ako sa isang katulad mo,
Na sinayang lamang ang tiwalang ibinigay ko.

Malaya na ako sa pagpapakatanga,
Malaya na ako sa kakarampot na pag-asa;
Hindi na rin ako magpapakalugmok pa,
Dahil hindi ka karapat-dapat sa aking mga luha.

Aanhin ko ang isang taong bumigay,
Sa tuksong sumisira ng lahat ng bagay;
Kaya ngayon, ako man sa’yo ay nasanay,
Ramdam kong di na kita kailangan sa aking buhay.

Paalam sa iyo, at salamat sa lahat,
Sa pagmamahal, na para sa iyo’y hindi naging sapat,
Sa pinagsamahang tamis, pait at alat,
Tandaan mo, inibig kita ng tapat.

Ngunit kung para sa iyo’y madali lang itong itapon,
Talikuran, ipalit sa iba ang kahapon,
Marahil ito na nga ang panahon,
Ang katapusan ng ating ngayon.

Photo from Google

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s