Isang Tula Pa

Noong unang Pasko
na magkasama tayo,
Binigyan mo ako
ng isang munting kwaderno
dahil alam mong
gustong gusto kong magsulat.

Kaya kahit ganito,
isang pagsubok ang sa atin
ay dumating,
magsusulat pa rin ako.

Isang tula pa,
dahil ang mga pahina
ng munting libro na ito
ay para sa iyo.

Isang tula pa,
dahil may isa ka pang
kwadernong ibinigay
noong nakaraang
kaarawan ko.

Isang tula pa,
dahil naniniwala ako
na hindi ito ang iyong paglisan.

Isang tula pa,
Hanggang magbalik ka,
at isang tula pa,
Hanggang sabihin mo muli’ng,
“Mahal kita.”

One thought on “Isang Tula Pa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s