Hindi ako, dahil

Hindi ako susuko.
Hindi ako susuko dahil ang pagsuko ay pagtalikod sa lahat ng mga sinumpaang pangako;
Hindi ako susuko pagka’t sabi mo’y sabay nating haharapin ang umaga kahit na ito’y mahirap mabuo.

Hindi ako aalis.
Hindi ako aalis dahil ang pagalis ay paglayo sa pinangarap na bukas na hindi lumihis;
Hindi ako aalis pagka’t magkasama nating buburahin ang mapait na nakaraan at papalitan ito ng mga alaalang kaytamis.

Hindi ako bibitaw.
Hindi ako bibitaw dahil ang pagbitaw ay pagpatay ng gumagabay sa ating ilaw;
Hindi ako bibitaw pagka’t sa gabing madilim ay alam kong ikaw ang aking tanglaw.

Hindi ako susuko,
Hindi ako aalis,
Hindi ako bibitaw;
Sapagkat ako’y iyo,
Sa pagmamahal na kalabis-labis,
Ang init ng pusong maginaw.

2 thoughts on “Hindi ako, dahil

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s